Структура запослених

Профил   стручности VII VI V IV III II I УКУПНО
Директор 1  1
Стручни сарадници 2  2
Васпитачи 34 14 48
Мед. сестре-васпитач 18 18
Секретар 1 1
Административни послови 1 3 4
Кувар 4 4
сервиркa 4 2 6
Спремачица 10 10
Вешерка   2
Домар – ложач 2 1 3
Персонални асистент   1
Лица са инвалидитетом 1 1
Приправници стажисти    
УКУПНО 38 15 - 21 12 - 15 101

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

Последње вести