Програм рада

Васпитно образовни рад у 2015/16. години одвијаће се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Предшколског програма Предшколске установе, Развојним планом Установе и Годишњим планом рада Установе за 2015/16. године. Приоритетни задаци у реализацији васпитно образовног рада биће:
 • Одржавање и унапређивање физичког здравља деце
 • Обезбеђивање повољних утицаја на општи развој организма детета
 • Стварање услова за општи развој кретања, правилно држање тела и овладавање моториком
 • Пружање помоћи у стицању самосталности
 • Подстицање у стварању слике о себи и стицању поверења у своје спшособности
 • Усвајање основних моралних вредности и норми понашања
 • Подстицање и неговање природне радозналости
 • Подстицање развоја говора и богаћење комуникације као средства за стицање искуства и знања
 • Стварање повољне средине за учење и развој
 • Праћење развојних индивидуалних карактеристика
 • Успостављање што боље сарадње на свим нивоима односа учесника у васпитно – образовном раду
 • Свеобухватан развој деце
 • Професионални развој и стручно усавршавање васпитача за креаторе своје праксе
 • Подстицати и развијати сарадњу са родитељима, релевантним установама у локалној заједници и окружењу
 • Структуирање простора и прилагођавање разноврсним потребама и интересовањима деце
 • Подстицати игру код деце у процесу васпитања
 • Увођење иновација у свим областима васпитно образовне делатности
 • Подстицати тимски рад у домену планирања, реализације и евалуације васпитног процеса

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ

Пред вама је важан тренутак у вашем и у животи вашег детета-прво одвајање од вас и полазак и вртић. освајање тешко пада и вама и детету, али је то велики корак у дечјем развоју. Детету ћете помоћи ако уложите више времена, стрпљења и разумевања у припреме и прве дане боравка у вртићу.

ПРЕ ПОЛАСКА У ВРТИЋ

*Посетите групу у којој ће ваше дете боравити, упознајте васпитаче, простор и кућни ред Установе,

*Ускладите породичне навике са будућим режимом дана у Установи,

*Не застрашујте дете Установом,

*Негујте контакте са другом децом,

*Вежбајте растанак-одводите своје деце у посете породици,

*Ускладите утицаје према детету са осталим члановима породице,

*Будите доследни у васпитању,

*Показујте своју љубав према детету  и имајте разумевања за његове грешке,

*Охрабрујте га у учењу и стицању позитивних навика.

ПРВИ ДАНИ У ВРТИЋУ

* Покажите поверење према Установи јер је поверење најважније за успешну сарадњу,

*Будите мост разумевања између вашег детета и нове средине,

*Поштујте правила Установе и свакодневно размењујте информације везане за ваше дете,

*Заједнички решавајте проблеме око исхране, употребе тоалета, спавања и слично. 

САМО УСКЛАЂЕНИМ ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ МОЖЕМО ПОМОЋИ ВАШЕМ ДЕТЕТУ!!!

                                             

Добродошли у нашу "Бајку"!!!

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

Последње вести