На основу члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања исхране деце

у предшколској установи („Сл. гласник РС“, број 39/2018) и Одлуке Управног одбора Установе о измени Кућног реда,

дел. број 824/1 од 19.07.2018. год. обавештавамо вас да је измењен Кућни ред Установе, и то:

 

КУЋНИ РЕД

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАЈКА” 

06°°- 07⁴⁵ Пријем деце и јутарње активности

07⁴⁵- 08°° Припрема деце за доручак 

08°°- 08³° Доручак

08³°- 10³° Активности

11°° - 11³° Ужина

11³° - 13³° Одмор

13³°14ºº Припрема за ручак

14ºº - 14³° Ручак

14³°-16ºº Активности и одлазак кући

 

Кућни ред ће се примењивати почев

од понедељка 06.08.2018. год.

Молимо вас да се придржавате горе наведеног Кућног реда и да имате

разумевања и стрпљења у погледу прилагођавања у примени истог.

 

ΙΙ

Обавеза родитеља је да предају дете васпитачима на пријему.Родитељ је одговоран за дете када га преузме од васпитача.

ΙΙΙ

Родитељ је дужан да редовно обавештава медицинску сестру на превентиви о здравственом стању детета.

ΙV

Разговори у Вртићу се одвијају примереним тоном и речником (без вике и употребе псовки).

V

Обавеза свих је да чувају имовину Вртића.

VI

Родитељ се обавезује да својим понашањем неће угрозити безбедност свог детета и друге деце и то ношењем предмета и осталих садржаја који могу повредити дете.

VII

Родитељ у Вртић не може долазити под утицајем алкохола и других опојних средстава.

VIII

Родитељ је дужан да писаном изјавом,која се заводи у Вртићу,овласти друго лице да може уместо њега узимати дете из Вртића.

IX

Индивидуални разговори,лично и телефонски,обављају се у договору са васпитачима.

X

Дечју одећу и обућу одложити уредно.

XI

Кућни ред су дужни да поштују: родитељи, деца и запослени у Дечјем вртићу.

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

телефон: 032/66 27 96

Последње вести

17 новембар 2022
17 јануар 2020