Соба бр.1.- средња васпитна група васпитачи:

васпитачи: Весна Комадинић и Ана Мићовић

Соба бр.2. - група-година пред полазак у школу васпитачи:

васпитачи: Добрила Бошњаковић и Тамара Вујовић

Соба бр.3. - старија васпитна група васпитачи:

васпитачи: Јелена Петровић и Бранка Бошњаковић

Соба бр.5. - средња васпитна група васпитачи:

васпитачи: Славица Јованчић и Гордана Тутуновић

Соба бр.4. - млађа васпитна група васпитачи:

васпитачи: Бојана Бешевић и Мирјана Коматина

Медицинска сестра - васпитач на превентивној здравственој заштити:

Марија Милорадовић

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

телефон: 032/66 27 96

Последње вести

17 новембар 2022
17 јануар 2020