Име фајла датум постављања
Јавни конкурс за прикупљање понуда организовање других облика рада и услуга, једнодневног излета ПУ "Бајка" Ивањица 03.04.2024
План јавних набавки 2024 15.01.2024
Јавни конкурс за прикупљање понуда за организовање других облика рада и услуга, зимовање деце Предшколске установе „Бајка“ Ивањица 09.11.2023
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1/2021 02.04.2021
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022 22.02.2022
ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕПРИМЕЊУЈЕ 2022ЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕПРИМЕЊУЈЕ 2022 22.02.2022
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕНЕРГЕНТИ, ДРВО, ЛОЖ УЉЕ 5/2020 06.07.2020 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 2/2020 25.06.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕНЕРГЕНТИ - ДРВО, ЛОЖ УЉЕ 2020 18.06.2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕНЕРГЕНТИ - ДРВО, ЛОЖ УЉЕ 2020 18.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 10-Остали прехрамбени производи 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 9-Смрзнуто поврће и воће 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 7-Риба и прерађевине од рибе 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 6 - Јаја 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 3 - Сухомеснати приозводи 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 2 - Пилеће месо 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4/2020 - Партија 1 - Јунеће месо 12.06.2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 2/2020 11.06.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 2/2020 11.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НAМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА -  ПАРТИЈА 5 ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 03.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НAМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 4 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 03.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НAМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 8 ХЛЕБ И КОРЕ 03.06.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА НAМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА 14.04.2020  
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА  НAМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА 14.04.2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 3/2020 31.03.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 3/2020 27.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА -  ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 1/2020 27.03.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 1/2020 20.03.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 3/2020 13.03.2020
   
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 3/2020 13.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА -  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2/2020 09.03.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 07.03.2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 07.03.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2/2020 02.03.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2/2020 - ИЗМЕНА И ДОПУНА 18.02.2020
СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2/2020 - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 18.02.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2/2020 11.02.2020 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2/2020 11.02.2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ХИГИЈЕНА 07.02.2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ПАРТИЈА 4 - ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ 07.02.2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ПАРТИЈА 3 - МАШИНСКО ПРАЊЕ СУДОВА  07.02.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ПАРТИЈА 1 - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
 07.02.2020
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
23.01.2020 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 23.01.2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 04.01.2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 04.01.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА 23.12.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА 11.12.2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА 11.12.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАБАВКА АПАРАТА ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРНИЦУ 09.10.2019
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09.10.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -  НАБАВКА АПАРАТА ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРНИЦУ 27.09.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА АПАРАТА ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРНИЦУ 12.09.2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА АПАРАТА ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРНИЦУ
12.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ДРВО 2019  26.07.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ЛОЖ УЉЕ 2019 26.07.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2019 19.07.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ 2019  05.07.2019 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 2019  05.07.2019 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 2019
 05.07.2019 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2019 04.07.2019  
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2019 04.07.2019 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 2019 27.06.2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 2019 17.06.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 2019
17.06.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 8 - Хлеб и коре
31.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 1 - Јунеће месо 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 2-Пилеће месо 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 3-Сухомеснати приозводи 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 4 Млеко и млечни производи 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 5-Воће и поврће 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 6- Јаја 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 7-Риба и прерађевине од рибе 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 9-Смрзнуто поврће и воће 24.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2/2019 - Партија 10-Остали прехрамбени производи 24.05.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 2/2019  16.05.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ХРАНА 2019 10.04.2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ХРАНА 2019 10.04.2019
ОВАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 1/2019 29.03.2019
ОВАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 1/2019 25.03.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 1/2019 22.03.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 1/2019 14.03.2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019 08.03.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019 08.03.2019
ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28.02.2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 28.02.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2018 ПО ПАРТИЈАМА 30.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2018 ПО ПАРТИЈАМА 30.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ДОБАРА ДРВО, ЛОЖ УЉЕ ПО ПАРТИЈАМА 6/2018 20.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ 09.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 09.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 09.07.2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2018
04.07.2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ДРВО,ЛОЖ УЉЕ 2018 04.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ 2018 25.06.2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  - ОСИГУРАЊЕ 2018 07.06.2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ 07.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 1 - Јунеће и свињско месо 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 2 -Пилеће месо 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 3-Сувомеснати производи 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 4-Млеко и млечни производи 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 5-Воће и поврће 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 6 -Јаја класе С 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 7-Риба и прерађевине од рибе 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија-8- Хлеб и коре 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 9-Смрзнуто поврће и воће 30.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ Партија 10-Остали прехрамбени производи 30.05.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ 1/2018 ПО ПАРТИЈАМА 15.05.2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ХРАНА 2018
05.04.2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ХРАНА 2018 05.04.2018
ОВАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
27.03.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 1/2018 23.03.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА.PDF 14.03.2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018 08.03.2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018 08.03.2018
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2018 27.02.2018
НАБАВКА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27.02.2018

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

телефон: 032/66 27 96

Последње вести

17 новембар 2022
17 јануар 2020